Την Εικόνα σου

Την εικόνα σου σεβάστηκα
στη φλόγα δεν εκράτησα
Την εικόνα την καλή
θα σου φέρω μιαν αυγή

Χρώματα χρώματα
Χρώματα κι αρώματα
Χρώματα χρώματα
άσε τα καμώματα


Την εικόνα σου σεβάστηκα
και κράτησα
και τα χέρια μου θα ενώσω
πριν στη ζητανιά τη δώσω