Θέατρο

Ειρήνη
Ειρήνη
2017
Ειρήνη
2017
Νεφέλες
Νεφέλες
1986
Νεφέλες
1986
Ερωτόκριτος
Ερωτόκριτος
1980
Ερωτόκριτος
1980
Ιφιγένεια στην Αυλίδα
Ιφιγένεια στην Αυλίδα
1979
Ιφιγένεια στην Αυλίδα
1979
Ο Χριστός Πάσχων
Ο Χριστός Πάσχων
1979
Ο Χριστός Πάσχων
1979
Ο Αλέκος με τα Κυδώνια
Ο Αλέκος με τα Κυδώνια
1978
Ο Αλέκος με τα Κυδώνια
1978