Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι

Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι
με σφραγίδες και μελάνι
Τα συμβόλαια στο χέρι
να υπογράψουν κάτι γέροι

Υπογράψανε εν μέρει
τα συμβόλαια οι γέροι
και τους πούλησαν στα ξένα
δυο δολάρια τον ένα

I love you -o sole mio
lamado nio latione
I love you - (o) mio la de latione
Βία στη βία της εξουσίας*
I love you
Μαντόνα βία**


Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι
με σφραγίδες και μελάνι
Τα συμβόλαια στο χέρι
να υπογράψουν κάτι γέροι

Ένας γέρος μ' ένα μάτι
λέει «Πρόκειται δια απάτη»
Πάει να ρωτήσει κάτι
του 'βγαλαν και τ' άλλο μάτι

* Ο Πανούσης αντικαθιστά τον στίχο "Make love και όχι βία" της πρώτης εκτέλεσης.
** Ο Πανούσης αντικαθιστά τον στίχο "Madonna mia" της πρώτης εκτέλεσης
.