ΤMega Friday All Nighters (Mega Σάτιρα 2)

Το 2009 εμφανίστηκε στην εκπομπή Mega Friday All Nighters (Mega Σάτιρα 2)