ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΝ, Ποπ & Ροκ, τ. 61, Μάρτιος '84, σ. ??, στήλη ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Περιοδικό Ποπ & Ροκ, τεύχος 61, Μάρτης 1983, σελίδα ??, στήλη ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ (Προς το παρόν)

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ