Πράσινα Άλογα


Πρώτη παράσταση: 14 Οκτωβρίου 1988
ΜΕΤΡΟ (Γκύζη & Κάλβου 83, Τηλ. 64 61 980) για 60 παραστάσεις
Κάθε μέρα εκτός Δευτέρας
Ώρα έναρξης Παραστάσεων: 10:15μ.μ.

 

Κείμενα, Στίχοι, Μουσική: Τζίμης Πανούσης
Συμμετέχουν: Σοφία Φιλιππίδου και Γιάννης Παλαμίδας

Φωτογραφίες: