Τζίμης Πανούσης

the dark site of the mood

Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 29 Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 28 Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 27 Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 26 Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 25 Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 24 Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 23 Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 22 Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 21 Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 20 Περιοδικό Ντέφι, τ. 4, σελ. 20

Ντέφι, 12-1/1983, τεύχος 4, σελ. 20-29

 

 

 

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΛΑΚΑ...