Ήχος & Hi-Fi, τ. 115, Οκτώβρης 1982

(«Συναυλία ενάντια στην κρατική καταστολή»)

Μία συναυλία ελληνικών συγκροτημάτων αναγγέλθηκε για τις 30 ή για τις 31 Οκτωβρίου με τις Μουσικές Ταξιαρχίες και τον Ηρακλή και τη Λερναία Ύδρα ανάμεσα στις σίγουρες συμμετοχές και τους Φατμέ και Σπυριδούλα ανάμεσα στις μη επιβεβαιωμένες. Την διοργανώνει η Επιτροπή Συμπαράστασης στους Φυλακισμένους Αγωνιστές, και τα χρήματα θα διατεθούν για να πληρωθεί το πρόσθετο πρόστιμο των 100.000 δραχμών που κρατάει ακόμη στη φυλακή τον Νίκο Μάλλη, μήνες ολόκληρους μετά το τέλος της έκτισης της ποινής που του επιβλήθηκε για τη συμμετοχή του σε μία από τις φετινές καταλήψεις.