ΠΟΠ ΚΑΙ ΡΟΚ, ΤΕΥΧΟΣ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1981

Vavoura Band - Λήτης, Ιζόλδη & Δαμιανός - Μουσικές Ταξιαρχίες - Video

Είχε πολύ καιρό νά γίνει βραδυνή συναυλία ρόκ μουσικής. (...)

Μάκης Μηλάτος