Κανελόριζα

[Παραδοσιακό Μικράς Ασίας. Χορός Αντικρυστός]

Κάτω στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι
- κόρην αγαπώ.

Κόρην αγαπώ ξανθιά και μαυρομάτα
-δώδεκα χρονών.

Δώδεκα χρονών κι ο ήλιος δεν την είδε
μόνο η μάνα της.

Μόνο η μάνα της, Κανέλα την φωνάζει
-Κανέλο - Κανελόριζα.

Κανελλοριζα, και άνθος της Κανέλας
-φούντα της μηλιάς.

Φούντα της μηλιάς, τα μήλα φορτωμένη
-τ' άκουσα και εγώ.

Τ' άκουσα κι εγώ. Πήγα να κλέψω μήλα
-μήλα κόκκινα.

Μήλα κόκκινα, και τον καημό της πήρα
-βαριαρρώστησα.

Φέρτε το γιατρό (τον πόνο μου να γιάνει)