Περιοδικό Ποπ & Ροκ, τεύχος 74, Απρίλιος 1984, σελίδα 20, στήλη ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΠ & ΡΟΚ ΚΑΙ ΝΤΕΦΙ

Σχετικά με την ανοικτή επιστολή που στείλαμε πέρυσι σε σας και στα περιοδικά ΗΧΟΣ Hi-Fi, PHENOMENON, ΜΟΥΣΙΚΗ και ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ και που δημοσιεύσατε τόσο εσείς στα τεύχη σας 61 του μηνός Μαρτίου 1983 και 5 του δίμηνου Φεβρουαρίου 1983 αντίστοιχα, όσο και η δεκαπενθήμερη επιθεώρηση "ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ" που τώρα δεν εκδίδεται, στο φύλλο 11/11.3.83, θέλουμε να διευκρινίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τα παρακάτω:

ΠΡΩΤΟΝ: Η επικεφαλίδα της επιστολής μας "Οι αλήτες του κίτρινου τύπου" δεν οφείλεται σε πρόθεσή μας να θίξουμε ή να αποδώσουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς στους κ.κ. Αργύρη Ζήλο και Κώστα Λυμπερόπουλο, δημοσιογράφους που ασχολούνται με το χώρο της σύγχρονης μουσικής ούτε ακόμη στα οποιαδήποτε έντυπα που κυκλοφορούν και ασχολούνται με τη σύγχρονη μουσική, πολύ δε περισσότερο σ' αυτά που οι παραπάνω δημοσιογράφοι εργάζονται.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Το όλο περιεχόμενο της ανοιχτής αυτής επιστολής μας θεωρούμε ότι δεν οφείλεται σε πρόθεσή μας να θίξουμε καθ' οποιοδήποτε τρόπο την τιμή, υπόληψη και επαγγελματική αξιοπρέπεια των κ.κ. Αργύρη Ζήλου και Κώστα Λυμπερόπουλου ή να απειλήσουμε αυτούς, πολύ δε περισσότερο δεν οφείλεται σε πρόθεσή μας να προσβάλλουμε αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο σ' ό,τι έχει σχέση με την προσωπική τους ζωή. Γι' αυτό δεν θα θέλαμε τόσο το γραπτό αυτό κείμενό μας όσο και η σατυρική πλευρά του μουσικού μας προγράμματος που αναφέρετο σε ορισμένα πρόσωπα του χώρου μας π.χ. στον Α. Ζήλο, να θεωρηθεί ότι κίνητρα είχε την γελοιοποίηση ή τον διασυρμό και την καταρράκωση της προσωπικότητας των ανθρώπων στους οποίους αναφέρετο. Αντίθετα τους αναφερόμενους δημοσιογράφους δεν αμφισβητούμε σαν επαγγελματίες, διατηρώντας το δικαίωμα της κριτικής. Νομίζουμε ότι με την επιστολή μας αυτή την οποία παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο τρόπο (στοιχεία, δημοσιότητα, κλπ.) που είχατε καταχωρήσει και την περσινή επιστολή μας, το όλο θέμα που δημιουργήθηκε τακτοποιείται και παύουν να υπάρχουν οι οποιεσδήποτε άσχημες συνέπειες που είχαν προκληθεί για όλους μας.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
κάτω απ' αυτή την επιστολή

Η Διεύθυνση και Σύνταξη του περιοδικού με ικανοποίηση δημοσιεύει την επιστολή αυτή του συγκροτήματος «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ» και πρέπει να διευκρινίσει ότι η δημοσίευση της περσινής τους ανοιχτής επιστολής δεν σημαίνει για το περιοδικό μας και αποδοχή του περιεχομένου της ή και ταύτιση με αυτό. Αντίθετα μάλιστα με ιδιαίτερη ικανοποίηση δημοσιεύει την σημερινή επιστολή των «ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΝ».

ΠΟΠ & ΡΟΚ - ΝΤΕΦΙ