ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Όλα τα βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Opera
Κωλλέτη 23Α, 106 77 Αθήνα, τηλ: 210 330 45 46, fax: 210 330 36 34
e-mail: opera@otenet.gr
Επίσημη ιστοσελίδα: www.operabooks.gr