Κριτικές για Μικροαστική Καταστροφή και Πούστευε και Μη Ερεύνα

Τζίμης Πανούσης

the dark site of the mood

Κριτικές για τα βιβλία «Μικροαστική Καταστροφή» και «Πούστευε και Μη Ερεύνα»

 

Τζίμη Πανούσης - Πούστευε και Μη Ερεύνα Εξώστης

Τζίμη Πανούσης - Πούστευε και Μη Ερεύνα ΜΕΤΡΟ, Δεκέμβρης 2005

Τζίμης Πανούσης - Μικροαστική Καταστροφή mic.gr

Τζίμη Πανούσης - Πούστευε και Μη Ερεύνα mic.gr

1. Μικροαστική καταστροφή 2. Πούστευε και μη ερεύνα Ελευθεροτυπία, 30/09/05

Ο Τζιμάκος χτυπάει (πάντα;) δύο φορές Ελευθεροτυπία, 02/09/05

Ο χοντρούλης που δεν έχει ιερό και όσιο ΤΑ ΝΕΑ, 20/08/05